دامداری داشتی به منظور تولید بره و فروش آن انجام میگیرد. بنابراین اگر بخواهیم یک دامداری پر بازده داشته باشیم باید سعی کنیم بیشترین تولید بره را در کمترین زمان ممکن داشته باشیم. یکی از فاکتورهای مربوط به بازده، این است که دامهای ماده حتی الامکان آبستن باشند و یا شیروار باشند. دام شکم خالی به منزله یک ماشین مصرف کننده سرمایه دامدار می‌باشد. با این شرایط بهتر آن است که هر چه سریع تر گله خود را رصد کرده و از عدم آبستنی دامهایتان مطلع باشید. برای تشخیص آبستنی دامهایتان با دقت و صحت بالا به ما اعتماد کنید. ما با انجام آزمایشات گلیکوپروتئین‌های مربوط به آبستنی که از خون گوسفند گرفته خواهد شد، دامهای آبستن شما را با دقت بسیار بالا مشخص می‌کنیم. ازین پس دیگر نیازی نیست برای تشخیص آبستنی دامهایتان، آنها را برای سونوگرافی آماده کنید. با یک خونگیری ساده که آن را برایتان آموزش میدهیم میتوانید به تشخیص آبستنی دامهایتان بپردازید. برای ارسال نمونه ها و مشاوره های مربوطه با ما در تماس باشید.

تشخیص آبستنی