متخصصین ژنتیک و اصلاح نژاد شرکت آراژن که به عنوان بنیان گذاران الحاق ژن چند قلوزایی در گوسفندان ایرانی از سال ۱۳۸۳ روی این پروژه کار کرده اند، یک آرمان ارزشمند را همیشه به عنوان هدف مسیر حرکت علمی خود در نظر دارند و آن آرمان این است که ”  نژاد حیوانات ایرانی باید برای همیشه حفظ شود و تنها باید به فکر بهبود خصوصیات نژادی آنها بود” چرا که اعتقاد این دانشمندان بر این است که نژادهایی که طی ده ها هزار سال در این کشور آداپته شده اند و پس از نسل‌های طولانی که انتخاب طبیعی روی آنها صورت گرفته است در شرایط جغرافیایی این کشور در حال زیست هستند، به قدری ارزشمندند که معادل ریالی برای آنها نمی‌توان در نظر گرفت. نابودی این نژادها مساویست با نابودی بانک ژنتیکی ارزشمند کشورمان. با این دیدگاه کار الحاق ژن چند قلو زایی به نژاد گوسفند افشاری صورت گرفته است. دانشمندان پیشگام در این حوزه به عنوان شاکله اصلی شرکت آراژن ویرا ایرانیان امروزه در پروژه ای گسترده در مسیر الحاق ژن چند قلوزایی به نژادهای دیگر نیز هستند. هرچند این الحاق ژنتیکی نیازمند صبر، حوصله و انجام هزینه می‌باشد. لیکن تعدادی از موسسات دولتی و خصوصی به امضای تفاهم نامه های همکاری با این شرکت برای الحاق ژن چند قلوزایی به نژادهای دیگر ایران پرداخته اند. علاقه مندانی که به دنبال انجام این کار علمی-عملی هستند می‌توانند با این شرکت در ارتباط بوده و کار الحاق ژن چند قلوزایی را در نژادهای دیگر انجام دهند.

از دیگر فعالیت‌های این شرکت الحاق دو ژن دیگر در گوسفندان است که می‌تواند باعث ایجاد خصوصیت‌های ژنتیکی برتر در گوسفند شود. برای دریافت پروتکل‌های اصلاح نژادی با ما در تماس باشید.