سوالات مربوط به مدیریت گله:

  • درمدیریت گله سعی گردد میش های آبستن از سایر دام ها جدا نگهداشته شود.
  • دفعات تغذیه این دام ها درطول شبانه روز بیشتر از سایر دام ها باشد حداقل در چهار نوبت تغذیه انجام شود.
  • از انجام تزریقات (واکسن و…) در اواخر آبستنی خودداری گردد ،مگردرشرایط خاص که آن هم بایستی با نظر دامپزشک باشد.
  • ازانجام رفتارهای که باعث ایجاد استرس دردام شود جدا خودداری شود.
  • حداقل نیم متر آخور به ازای هر راس دام موجود باشد.
  • از یک ماه مانده به زایش از سنگ نمک در این نوع دام ها اجتناب شود .وبه جای آن از آجرهای معدنی استفاده شود.
  • زیر پای حیوان حدالامکان پاک وخشک باشد .

جایگاه این نوع دام از نور وهوای کافی برخوردار باشد

بانزدیک شدن به زمان زایمان درمیش تغییر رفتارهای مشاهده می شود که نشان زمان زایمان حیوان هست. البته این رفتارها دردام های مختلف ممکن است متفاوت باشد ولی یک سری رفتار مثل کم تحرکی ، کم اشتهایی ، رشد وشیروارشدن پستان عمومیت دارد.

اگرمیش تک قلو آبستن است نیاز به مراقبت خاصی نیست و خود حیوان زایمانش را انجام و بره خود راخشک و

شیر می دهد.

اگرمیش چند قلو آبستن باشد نیاز به کمک خواهد داشت چون بعضی از میش ها با به دنیا آوردن بره اول از زمین بلند شده و مشغول لیسیدن بره به دنیا آمده می کنندکه اگر این کار به طول بینجامد بره دوم که به دنیا نیامده ممکن است خفه شود.در این حالت بایستی با گرفتن و خواباندن میش بره های دیگر میش را به دنیا آورد.البته با رعایت مسایل بهداشتی و بدون آسیب رساندن به رحم دام

این حالت معمولا در زایمان شکم اول اتفاق می افتد . تا سه قلو را گوسفند افشاری اصلاح نژاد شده درکنار خود نگه می دارد ولی به هر حال اگه میش از پذیرش بره ها اجتناب کرد با کمی وقت گذاشتن واجازه بوییدن و لیسیدن بره توسط مادرش ، ارتباط عاطفی بین آنها ایجاد شده ومشکلی پیش نمی آید.

از آغوز ذخیره سازی شده و توسط شیشه شیر می توان به بره آغوز داد.

برحسب نوع مدیریت میتوان بره را ازشیر گرفت اگر هرهشت ماه یک زایمان در گله وجود دارد بره را در ۵/۲ماهگی ازشیر می گیریم درغیر این صورت تا ۵/۳ ماهگی هم بره از شیر مادر تغذیه می کند.

درواحدهای صنعتی از ۱۲ روزه گی میتوان تغذیه باعلوفه خشبی بره ها را شروع کرد .

این مسئله به حس مادری میش مربوط می شود بعضی از میش ها بلافاصله بره جدید را قبول می کنندولی بعضی خیر . درکل درزمان معرفی بره جدید توجه به چند نکته ضروری می باشد اولا بره جدید هم سن بره قبلی میش باشد. ثانیا سعی شود بره جدید هم بوی بره قبلی میش شود .

ثبت مشخصات گله در واحدهای پرورشی برای کنترل بیماری ها ، زایش ها ، جفتگیر ها ، جلوگیری از ایجاد هم خونی و… ضروری می باشد . در ثبت مشخصات شماره گوش والدین ، نتاج ، تاریخ تولد ، تاریخ واکسیناسیون ، جفتگیری ، ژنوتیپ دام و…… بایستی درج گردد.

به منظور جلوگیری از قاچاق دام وزارت جهاد کشاورزی اقدام به اجرای طرحی تحت عنوان هویت دار نمودن دام با الویت استان های مرزی نموده است که در آن کل دام های موجود در استان بایستی دارای شماره گوش ملی باشند واطلاعات آن گله در سامانه مرکز اصلاح نژاد و دامپزشکی کشور ثبت گردند.

یکی از روش های شماره گذاری در دام استفاده از چیپ های الکترونیکی می باشد که انواع و اقسام مختلفی دارد .از چیپ های میکرو تا چیپ های ماکرو در بازار وجود دارد که سهولت در خواندن آن توسط دستگاه های شماره خوان از مزیت های آن می باشد.

در یک گله ۲۰۰ راسی میش داشتی هر بار می بایست چه تعداد از دامها را آبستن نمود

باتوجه به امکانات  فیزیکی و تعداد قوچ آماده جفتگیری ودسترسی به مامورین همزمان سازی گروه های مختلفی را میتوان آماده ی جفتگیری کرد . ولی بهتر است از ۱۰۰ راس بیشتر نباشد.

بهترین ترکیب گله عبارت است از ۵۰ درصد میش و قوچ ، و۵۰درصد بقیه هم ترکیبی از سنین مختلف بره ، تقلی و شیشک .

هرسال ۲۵درصد از ترکیب والدین گله با سایر اجزای گله جایگزین می شوند

  • قوچ انتخابی بایستی متناسب نژاد پرورشی باشد یعنی اگه مثلاگله گوسفند افشاری داریم از قوچ همان نژاد که دارای مشخصات ظاهری تعریف شده است استفاده شود.
  • درانتخاب قوچ بایستی به سن قوچ ، سلامتی دست و پا، سلامتی سم ، سلامتی دستگاه تناسلی هم توجه داشت . از قوچ های مسن نبایستی در گله استفاده شود و یک راس قوچ را نبایستی بیش از دو سال نگهداشت.
  • ازقوچ های که دارای دنبه کوچکتری هستند استفاده شود.

ازگله های که اولا ازلحاظ بیماری پاک باشند و ثانیا همخونی گله نیز بالا نباشد. همچنین سعی گردداز چند گله متفاوت میش های لازم تهیه شود.

درصورت عدم همزمان سازی فحلی در گله برحسب نوع نژاد ۲۰ الی ۳۵ راس را میتوان به ازای هر راس قوچ در نظر گرفت درصورت همزمان نمودن فحلی در گله برحسب تعداد میش همزمان شده تعداد قوچ متفاوت خواهد بود.