سوالات مربوط به تولید مثل در گوسفندان

بستگی به نژاد دارد، در نژادهای ایرانی، بخصوص در نژادهای سنگین مثل افشاری و شال، حدودا ۷ تا ۱۰ درصد می‌باشد. یعنی به طور معمول از هر ۱۰۰ میش آبستن فاقد ژن چندقلوزایی ۷ تا ۱۰ تای آنها دوقلو به دنیا می‌آورند.

اگر بخواهیم به ترتیب میزان چند قلوزایی را در نژادهای ایرانی معرفی کنیم. نژاد شال بیشترین چندقلوزایی را در بین نژادهای ایرانی دارد. پس از شال نژادهای افشاری، قزل و لری بختیاری دوقلوزایی دارند.

فحلی در واقع آمادگی حیوان ماده برای جفت گیری می باشد. در هنگام فحلی به علت تغییراتی که در بدن میش بوجود می آید میش اجازه جفت گیری به قوچ یا حیوان نر را می دهد

گوسفند در روزهای کوتاه می تواند جفت گیری کند و ۱۷ روز یکبار فحل و تمایل به جفت گیری داشته باشد و وقتی روزها بلند می شود فعالیت تولید مثلی گوسفند به حالت خاموش در می آید و به عبارتی دیگر فحل نمی شود یا به ندرت فحل می شود و توانایی باروری نخواهد نداشت

همزمان کردن فحلی در گوسفند یعنی با استفاده از هورمون ها میش ها را به طور همزمان آبستن کنیم.

همزمان کردن فحلی در گوسفند بیشتر به منظور همزمان سازی زایمان ها  و همچنین تولید بره‌های همسن است. این عمل منجر به کنترل تغذیه‌ی بهتر میش و بره می‌شود.برای تنظیم زمان زایمان گله و جفت گیری همزمان انجام می شود و مدیریت گله به لحاظ تغذیه واکسیناسیون راحتتر می شود

از سیدر و اسفنج، هورمون پرویسترون به صورت تزریقی و خوراکی

وسیله ای است که آغشته به پروژسترون طبیعی می باشد. این ابزار توسط اپلیکاتور مخصوص پس از قرار گرفتن در داخل مهبل به طور کنترل شده پروژسترون خود را آزاد می کند، هورمون پروژسترون از طریق دیواره مهبل یا واژن جذب، و وارد خون می گردد.

اسفنج ابزار داخل مهبلی می باشد که با پروژسترون مصنوعی اشباع شده است و توسط اپلیکاتور داخل واژن گذاشته می شود.

بسته به اینکه در فصل تولید مثل قرار داریم یا خیر مدت زمان متفاوت خواهد بود. در خارج از فصل تولید مثل بین ۷ تا ۱۲ بعد سیدر یا اسفنج خارج می شود و در فصل تولید مثل ۱۲ تا ۱۴ روز بعد.

؟ اکثر ماده ها ۳۶ تا ۴۸ ساعت بعد از بیرون کشیدن اسفنج حاوی پروژسترون یا سیدر فحل می شوند و تخمک گذاری هم ۵۴ ساعت بعد اتفاق می افتد

؟ می توان از طریق افزایش انرژی جیره ۲ هفته قبل تا ۴ هفته بعد از جفت گیری استفاده کرد و همچنین می توان هنگام خارج کردن سیدر یا اسفنج از هورمونی به نام pmsg یا همان ecg برای افزایش تخمک گذاری استفاده کرد.

استفاده از قوچ و جفت گیری طبیعی، استفاده از روش های مختلف تلقیح مصنوعی به این صورت که اسپرم از قوچ توسط وسایل مخصوص گرفته شده و بعد از فرآوری به طور مصنوعی به دستگاه تولید مثلی حیوان ماده تزریق خواهد شد.

اگر از تلقیح مصنوعی برای آبستن سازی میش ها استفاده شود نیازی به نگهداری قوچ نخواهد بود و هزینه نگهداری قوچ صفر می شود و بره های نر تولید شده در گله را می توان فروخت.

  • تولید بره‌های هم‌سن و سال جهت فروش، پرواربندی و جایگزینی.
  • تشخیص میش‌های غیر آبستن و حذف آنها از گله و در نتیجه کاهش هزینه‌های نگهداری و تغذیه.
  • فحل شدن و تخمک‌ریزی میش‌ها در خارج از فصل تولیدمثل.
  • امکان افزایش چند تخمک گذاری و چند قلوزایی.
  • فراهم نمودن امکان استفاده بهتر از تکنیک تلقیح مصنوعی جهت بهبود ژنتیکی گله‌ها.
  • بهبود در امر مدیریت تغذیه گله قبل و پس از زایمان.
  • کنترل زمان زایش‌ها در طول سال برای استفاده بهتر از مراتع. اجرای برنامه‌های سه بار زایش در دو سال.
  • بالا بردن درآمد سالیانه به ازای هر میش در گله
  • فحل شدن و تخمک ریزی میش ها در خارج از فصل جفتگیری
  • امکان افزایش دوقلوزایی در هر زایش همراه هورمون تراپی

تلقیح داخل مهبلی : بدون توجه به محل سرویکس، منی در قسمت جلویی (قدامی) مهبل تخلیه می شود

تلقیح داخل سرویکسی : منی باید در عمق ۳ سانتی متری سرویکس تخلیه شود. با توجه به وضعیت سرویکس در بعضی حیوانات، حتی می توان منی را در ابتدای رحم تخلیه کرد. زمان تلقیح سرویکسی، ۴۸ تا ۵۴ ساعت بعد از بیرون کشیدن اسفنج پروژسترونی یا سیدر است.

تلقیح داخل رحمی (لاپاراسکوپی) : در این نوع تلقیح مصنوعی اسپرم با دستگاه لاپاراسکوپ به شاخ رحم تزریق می شود.

اسپرم می تواند به صورت تازه گرم، تازه سرد و منجمد مورد استفاده قرار گیرد. ولی اسپرم منجمد بهتر است در روش لاپاراسکوپی مورد استفاده قرار گیرد.