نمایش دادن همه 1 نتیجه

نمایش سایدبار

گوسفند افشاری هموزایگوت

 • شماره گوش دام: 24125
 • شماره میکروچیپ: ندارد
 • جنسیت: نر
 • تاریخ تولد: 01.12
 • تاریخ از شیر گیری: 04.01
 • تاریخ ورود به گله: 1397.04.15
 • وزن: 84 کیلوگرم
 • نژاد: افشاری
 • رنگ: قمر (به قسمت رنگ شناسی گوسفند در مجله آراژن مراجعه کنید)
 • ژنوتیپ: هموزایگوت
 • فنوتیپ: تیپ A (به قسمت فنوتیپ شناسی گوسفند در مجله آراژن مراجعه کنید)
 • اسکور بدنی: 4
 • اسکور اسپرم: اسکور اسپرم گرفته نشده است.
 • تاریخ اولین جفت گیری: 07.09
 • بیماریهای خاص: تاکنون بیماری ای گزارش نشده است
 • تعداد جفت گیری: 78 پرش
 • تعداد بره این قوچ: 54
 • تعداد بره نر از این قوچ: 19
 • تعداد بره ماده از این قوچ: 35