همکاران ما

برای مشاهده بیوگرافی همکاران ما بر روی عکس کلیک کنید

دکتر رحیم عصفوری

مدیر عامل

دکتر رحیم عصفوری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آراژن ویرا می‌باشند

دکتر رضا معصومی

فیزیولوژیست تولید مثل دام

دکتر معصومی هم اکنون مباحث تخصصی مرتبط با فیزیولوژی تولید مثل دام را در شرکت آراژن عهده دار هستند

مهندس مسعود عصفوری

مدیر اجرایی

مسعود عصفوری مباحث مرتبط با فروش و نیز قسمت فنی و مهندسی شرکت را بر عهده دارند.

دکتر محمد طاهر هرکی نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمدطاهر هرکی نژاد مدیریت آزمایشگاه ژنتیک برعهده دارند.

دکتر صونا زرگری

مسئول آزمایشگاه آنالیز اسپرم

خانم صونا زرگری کارهای مربوط به محیط زیستی سلولهای جنسی را در آزمایشگاه شرکت آراژن عهده‌دار می‌باشند.

دکتر مجید دهقان شعار

مشاور ارشد

دکتر دهقان شعار مشاور ارشد شرکت آراژن در زمینه اقتصاد بین المللی در ایجاد تحولات جدید در سیستم پرورش و تولید دام و فراوری آلایش دام هستند.

دکتر اکبر اسدیان

مشاور تغذیه

دکتر اکبر اسدیان مشاور ارشد تغذیه دام شرکت آراژن هستند.

دکتر امیر مهدی عرفانی

دامپزشک معتمد

دکتر امیر مهدی عرفانی به عنوان دامپزشک معتمد و مجرب شرکت آراژن با این شرکت همکاری می‌کنند.

دکتر امیر حسام اسکافی

مسئول تلقیح مصنوعی

دکتر اسکافی مسئول تلقیح مصنوعی از طریق روش لاپاروسکوپی در شرکت آراژن هستند

دکتر بهنام رستمی

متخصص مامایی دام

دکتر رستمی متخصص مامایی و درمان ناباروری دام در شرکت آراژن هستند

مهندس سهراب پیرهادی

مدیر بیوانفورماتیک

مهندس سهراب پیرهادی توسعه دهنده و مسئول پشتیبانی وب سایت آراژن و تحلیلگر داده های بیولوژیکی دام در شرکت آراژن می باشند

دکتر حسین ابراری

دامپزشک معتمد

دکتر حسین ابراری دامپزشک مجرب و معتمد شرکت آراژن عهده دار هستند.

دکتر رضا دین محمدی

دکتر رضا دین محمدی

مدیر امور عمومی و دامپزشک مشاور

دکتر رضا دین محمدی، دامپزشک مشاور و مدیر امور عمومی شرکت آراژن