یکی از مهمترین کارها در انجام دامپروری مدیریت تولید مثلی دام‌ها می‌باشد. مدیریت تولید مثلی دامها به قدری مهم  است که میتوان ادعا کرد اگر یک دامداری دارای مدیریت مناسب باشد آن دامداری می‌تواند تا ۳ برابر یک دامداری با مدیریت نه چندان قوی سود آوری داشته باشد. برای داشتن یک مدیریت مناسب نیاز به طرح مدیریتی-اجرایی درست می‌باشد. اجرایی کردن این طرح که باید با توجه به شرایط گله شما، محل جغرافیایی دامداری شما، ساختمان و تجهیزات دامداری و نیز میزان دسترسی شما به متخصصین طراحی شود، میتواند در میزان درآمد شما تاثیر شگرفی بگذارد. برای نوشتن این طرح نیاز به تیم متخصص است که از تمام جوانب به بهینه سازی دامپروری شما بنگرند و ارائه طرح مدیریتی اجرایی حقیقتا کار یک نفر نیست. شرکت آراژن ویرا با داشتن پشتوانه علمی و گارگروه‌های تخصصی برای دامداری های کوچک ( زیر ۲۰۰ راس گوسفند )، متوسط(بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ راس گوسفند)، بزرگ ( بالای هزار راس گوسفند) و فوق بزرگ ( بالای ۵۰۰۰ راس گوسفند) طراحی های مدیریتی اجرایی را در سطح کشور عهده دار می‌باشد. هزینه طراحی و ارائه طرح‌ها  بسیار پایین است و این در حالی است که استفاده کردن از طرح مدیریتی اجرایی انحصاری شما می‌تواند سودآوری شما را به شکل چشم گیر افزایش دهد. برای طرح ریزی مربوطه با کارشناس ما تماس حاصل فرمایید.

مسعود: ۰۹۳۸۴۹۹۶۶۸۰