تلقیح مصنوعی در گوسفندان چگونه انجام میگیرد و چه خصوصیاتی دارد

سلولهای جنسی و تلقیح مصنوعی تلقیح مصنوعی (سرویکال، واژینال و لاپاراسکوپی) با اسپرم قوچ‌های هوموزایگوت شاید ارزشمندترین کار مدیریتی-اقت...

ادامه مطلب