تلقیح مصنوعی به روش سرویکال برای میش‌ها مناسب است یا روش لاپاراسکوپی؟

قبل از این که به این پرسش پاسخ دهیم اجازه دهید کمی راجع به آناتومی دستگاه تولید مثل میش و تفاوت تلقیح مصنوعی به روش سرویکال و لاپاراس...

ادامه مطلب

تجربه اولین انجماد اسپرم قوچ هموزایگوت در شرکت آراژن ویرا ایرانیان

امروز میخوام براتون از اولین تجربه انجماد اسپرم قوچ هموزایگوت براتون بگم هر چند پایان نامه دوره ارشد من بررسی خصوصیات اسپرم قوچ­های ه...

ادامه مطلب