آشنایی با انگل های گوسفند و انواع ضد عفونی کننده ها

بيماري­هاي انگلي در نشخواركنندگان كوچك بسیار حائز اهميت می­باشد. چرا كه مي­توانند در طول زمان موجب بروز آسیب­های اقتصادي فراواني شده ...

ادامه مطلب